Common Ground

24-07-17 / Wim Meijer

Binnen Solid Professionals hebben we een hoge sociale betrokkenheid, maar soms een lagere onderlinge professionele betrokkenheid. Gemakshalve wordt eruit gegaan van: “dat is toch zijn of haar taak”, “als ik niets hoor, dan zal het wel goed gaan”, “je kunt mij altijd vragen om hulp of advies (maar dan moet je het wel vragen)”, “ik kan dit beter en sneller zelf doen, dan dat ik iemand anders vraag het te doen”, “ik doe het graag op deze manier (en ik weet het zelf ook het beste)”, enz. enz.

We focussen graag op ons eigen werk, onze eigen doelstellingen en resultaten en geloven daarbij in vrijheid en eigen verantwoordelijkheid. Hierdoor ontstaat er geen of een onvolledig/ onjuist beeld van hetgeen de collega doet, waardoor het aanbieden van hulp lastig is. Tegelijkertijd vindt de collega het accepteren van advies weer lastig omdat het voelt of “out of the blue” iemand zich ergens tegenaan bemoeit.

Als professionele betrokkenheid niet optimaal is, dan is goed samenwerken soms lastig – ook al is de sociale betrokkenheid nog zo groot. Verkeerde veronderstellingen, geen erkenning en onbegrip kunnen vertrouwen in de weg staan. De zoektocht naar het gezamenlijke belang en het maken van afspraken over de taken, werkwijze en de planning voelt dan soms geforceerd.

Voor optimale samenwerking is het goed wanneer ook de professionele betrokkenheid groot is, binnen Solid Professionals zijn we o.a. daarom bezig met Secure Base Leadership. Open dialoog; focus op Caring, Daring & Sharing; omgaan met fouten, veiligheid en kwetsbaarheid staan ongoing op de agenda. Hoe meer we ermee bezig zijn, hoe vaker we achter onze eigen onbekwaamheid komen. Maar gelukkig zijn we ons hiervan steeds vaker bewust. We leren en we voelen steeds een beetje meer professionele betrokkenheid bij elkaar. We zoeken en vinden steeds vaker onze common ground!

Wim Meijer
Partner

Deel:

Terug naar blogs