Projecten Young Professionals

Ben je nieuwsgierig waar onze jonge talenten tijdens hun tweejarige Young Professional Programma terecht komen? Lees hieronder dan over de projecten van professionals die momenteel werkzaam zijn bij banken als ABN AMRO, ING of Rabobank of verzekeringsmaatschappijen als Delta Lloyd, Nationale Nederlanden en a.s.r. verzekeringen.

Het project van Ruud Beks
Ruud volgt het Young Professional Programma van Solid professionals en is werkzaam bij Delta Lloyd als Financial Risk Manager. Hier houdt hij zich hoofdzakelijk bezig met de ontwikkeling van het Partieel Intern Model (PIM). Een risicoraamwerk wat wordt opgelegd door de toezichthouder DNB. Dus onder andere het ontwerp, de ontwikkeling en documentatie van het Vastgoedmodel, maar ook het berekenen en rapporteren van de Standaard Formule cijfers ieder kwartaal.
Ruud vertelt: “Ik ben heel blij met het opleidingstraject uit het Young Professional Programma. Zonder dit traineeship was ik me nooit bewust geworden van een aantal zaken, zoals het erkennen van je eigen kwaliteiten. Het opleidingstraject zorgt er ook juist voor dat je focust op zaken die nog nét iets beter kunnen en moeten, zoals verwachtingsmanagement (heel belangrijk in het bedrijfsleven) en presenteren.” Lees hier het volledige verhaal van Ruud Beks.

Het project van Amandeep Singh
Amandeep Singh werkt sinds februari 2017 op de Financial Reporting afdeling van ING Commercial Banking, Lending. Hier houdt zij zich voornamelijk bezig met de maand- en kwartaalafsluiting. Het werk bestaat uit het maken van analyses van de balans en resultatenrekening die nodig zijn voor de financiële reportages die geleverd moeten worden. Daarnaast lopen er verschillende projecten, bijvoorbeeld het implementeren en testen van nieuwe data systemen. Lees hier meer over de ervaringen Amandeep Singh.

Het project van Loes Verheij
Loes Verheij vervult de functie van Financial Liquidity Controller bij de Rabobank. Klik hier om meer te lezen over de ervaringen van Loes als Young Professional binnen Solid Professionals.

Het project van Lulu Zhuang
Lulu Zhuang werkt sinds november 2016 via het Young Professional Programma van Solid Professionals bij ABN AMRO als Risk Analist. Lees hier het volledige verhaal van Lulu Zhuang.

Het project van Marissa Oost
Marissa werkt sinds september 2016 via Solid Professionals bij ABN AMRO hypotheken op de afdeling Accounting. Lees hier hoe Marissa Oost het Young Professional Programma ervaart. Ook is er een interview van haar te lezen op consultancy.nl, waar dieper ingegaan wordt op het trainingsprogramma van het Young Professional Programma.

Het project van Selmar van der Veen
Selmar werkt sinds februari 2016 als Junior Actuaris op de afdeling Marktwaarde Verslaglegging bij a.s.r. verzekeringen. Voor de productlijnen Leven, Uitvaart en Pensioenen verzorgt deze afdeling de marktwaarderapportages (Solvency II) ieder kwartaal. Daarnaast is Selmar bezig in projecten met het onder meer het verbeteren van de processen en tooling. Naast de inhoudelijke werkzaamheden is hij ook verantwoordelijk voor de planning en controls die bij deze processen horen. Wil je meer weten over de Selmar? Klik hier.

Het project van Daan de Nijs
Sinds maart 2016 is Daan gestart binnen het Young Professional Programma op de afdeling Financial Reporting voor ING Commercial Banking, Real Estate Finance. Samen met zijn team verzorgt Daan de financiële rapportages voor leningen met vastgoed als onderpand. Deze rapportages zijn bedoeld voor de ING Groep en voor de verschillende landen waar ING Real Estate Finance actief is. Onderdeel van het werk is het maken van analyses van de balans en resultatenrekening voor verschillende locaties. Benieuwd naar de ervaringen van Daan? Lees hier verder.

Het project van Sander Bouwhuis
Sander is sinds 1 februari 2016 via Solid Professionals aan de slag gegaan met het Young Professional Programma met a.s.r. als opdrachtgever. Binnen a.s.r. werkt hij op de afdeling SSC Marktwaarde, die verantwoordelijk is voor het rapporteren van de QRT (Quantitative Reporting Templates). Binnen deze afdeling valt hij in het team Modelontwikkeling en verzorgt hij de modelwijzigingen. Wil je meer weten over hoe Sander het Young Professional Programma van Solid Professionals ervaart? Klik hier.

Afgeronde projecten Young Professionals


Het project van Zain Alam
(November 2015 – September 2016)

“In januari 2016 ben ik begonnen als Young Financial in het Consolidation & Reporting team, onderdeel van Global Finance binnen ABN AMRO Clearing Bank N.V. (“Clearing”). Clearing is een zelfstandig onderdeel binnen ABN AMRO Group N.V. (“Group”) en richt zich primair op het verschaffen van clearing en settlement dienstverlening.
Samen met het team ben ik verantwoordelijk voor de maand- en kwartaalafsluiting, interim rapportages, het jaarverslag van Clearing en global alignment van de finance afdelingen in het buitenland. We werken nauw samen met het consolidatie team van de Group en vervullen een schakelfunctie tussen kantoren in het buitenland en het consolidatie team van de Group.
Mijn werkzaamheden zijn divers, uitdagend en brengen veel diepgang met zich mee binnen het vakgebied rapporteren. In een korte periode heb ik kennis gemaakt met clearing activiteiten, kennis opgedaan van IFRS en leren schakelen binnen een grote organisatie als ABN AMRO. De komende periode wil ik mijzelf verder verdiepen in IFRS en veelvuldig samenwerken met andere afdelingen binnen Clearing. Zodoende verwacht ik om de organisatie als geheel beter te begrijpen.” Lees de volledige review van Zain

Het project van Chesron Esseboom
(September 2015 – Mei 2016)

“Ik ben nu bijna drie maanden werkzaam bij ABN AMRO op de afdeling Accounting in het team CMS/ALM. Hier houd ik me bezig met change gerelateerde activiteiten en accounting met betrekking tot asset and liability management. Wat ik de afgelopen drie maanden heb geleerd is om problemen en tekortkomingen op de afdeling te identificeren en deze op verschillende manieren op te lossen. Voor het oplossen van de problemen heb ik geleerd hoe er rekening moet worden gehouden met de requirements en acceptatiecriteria en hoe er geschakeld moet worden met de stakeholders.
Het leuke aan mijn baan is de afwisseling tussen de change activiteiten en de BaU activiteiten. De change activiteiten zijn variërend en hierbij krijg ik de ruimte om mijn eigen ideeën uit te werken en de BaU activiteiten bieden mij de mogelijkheid om mijn inhoudelijke kennis te vergroten op het gebied van Asset and Liability management. In de komende tijd zal ik meer worden aangehaakt bij grote projecten aangezien de huidige grote projecten voor mijn tijd bij ABN AMRO gestart zijn.”

Het project van Marlies Kool
(September 2015 – Mei 2016)

“Via Solid Professionals kwam ik terecht bij ABN AMRO op de afdeling COO ALM/Treasury, waar ik sinds augustus werkzaam ben. Deze afdeling houdt zich bezig met procesmanagement en minor change. Mijn werkzaamheden zijn heel divers en veranderen voortdurend. De afgelopen maanden ben ik bijvoorbeeld bezig geweest met een inventarisatie met betrekking tot ketenregie voor de afdeling Hedge Accounting.
Wat ik de afgelopen maanden vooral heb geleerd is snel schakelen met stakeholders en bij het zoeken naar oplossingen rekening houden met alle betrokken partijen. In de komende maanden hoop ik nog meer van de organisatie te gaan zien en mezelf verder te kunnen ontwikkelen op mijn functie.”

Het project van Bas de Wit
(September 2015 – Mei 2016)

“Ik ben inmiddels drie maanden werkzaam als Performance Analist op de afdeling P&BD Lending binnen Corporate Banking ABN AMRO. Mijn belangrijkste werkzaamheden zijn het vaststellen van krediettarieven, het analyseren van en het rapporteren over de zakelijke kredietportefeuille en het vergroten van de op de afdeling beschikbare managementinformatie (MI). Door zowel de analytische component, als het projectmatige werk vind ik veel uitdaging in mijn baan.
Hoewel de eerste periode er met name eentje was om veel termen voorbij te horen komen en informatie te verwerken, begin ik steeds meer de gelegenheid te krijgen om zaken kritisch te toetsen en mijn collega’s uit te dagen. Daarmee ben ik in een mooie, politiek getinte leeromgeving terecht gekomen waarin ik kan werken aan mijn inhoudelijke kennis op het gebied van kredietverlening, het onderbouwen van mijn stellingen en het samenwerken met collega’s met een ander(e) invalshoek of expertisegebied. Ik ben ervan overtuigd dat deze plek mij veel zal brengen en dat de opgedane kennis en vaardigheden zeker nog van pas komen om mijn politieke ambities te verwezenlijken!”

Het project van Tim Hendriksen
(Oktober 2014 – Juli 2015)

“Sinds maart 2014 werk ik via Solid Professionals bij Nationale Nederlanden in Rotterdam. Als onderdeel van het testteam van de afdeling Risk Modeling ben ik vooral bezig met het ontwikkelen van schaduwmodellen en het testen van productiemodellen. In mijn eerste maanden werd ik op een model gezet dat hypotheken waardeert. Ondanks dat er in een korte tijd veel moest gebeuren, is er veel tijd vrij gemaakt voor mijn begeleiding. Het project was een succes en erg leuk om onderdeel van uit te maken.
Op dit moment werken we aan een model voor levensverzekeringen. De complexe materie die hierbij komt kijken, zorgt ervoor dat ik zowel mijn actuariële kennis als mijn programmeer skills kan ontwikkelen. De afwisselende werkzaamheden en gezellige collega’s bevallen mij bijzonder goed.”

Het project van Edonne Girigori
(September 2015 – Mei 2016)

“Ik ben vorige maand van start gegaan als Trainee Financial Reporting & Accounting op de Lending & Payments afdeling bij ING Commercial Banking. Vanaf mijn eerste dag werd ik meteen in het diepe gegooid. Ik kwam binnenlopen en mocht meteen mee naar mijn eerste conference call meeting over een nieuw product met collega’s in Amsterdam en Londen. Om heel eerlijk te zijn begreep ik vrij weinig van wat er toen werd besproken, maar ik werd op mijn gemak gesteld door mijn collega’s en zij vertelden mij dat het even kan duren voordat ik alles begrijp. Mij werd meteen duidelijk dat deze baan een leuke uitdaging zou gaan worden. Er valt veel te leren en dat vind ik leuk en belangrijk.
Ik verwacht het komende jaar veel kennis op te doen over zowel de Lending als Payments processen bij ING Commercial Banking. En ook verwacht ik op persoonlijk vlak te groeien. Natuurlijk hoop ik dit te bereiken met een goede samenwerking en coaching van Solid Professionals!”

Het project van Nick Hales
(December 2014 – Juni 2015)

“Na mijn studietijd in Tilburg ben ik redelijk snel aan de slag gegaan als financieel consultant, wat ik anderhalf jaar heb volgehouden. Ik kon mijn kwantitatieve kwaliteiten helaas niet toepassen in mijn werk en ben zo via Solid bij ABN-AMRO terecht gekomen op de afdeling Credit Risk Modeling.
In het begin was het erg heftig, aangezien ik een spoedcursus SAS-programmeren kreeg om productief te kunnen zijn. Enorm leuk en leerzaam, maar vrij intensief. Elke dag leerde ik wel weer wat over programmeren, analyseren of over de datasystemen van deze grote bank. Qua toekomst ziet het ernaar uit dat ik meer richting het modelleren ga en me minder bezig ga houden met data delivery en cleaning.”

Het project van Carolien Peeters
(September 2015 – Mei 2016)

“Ik ben begin juni begonnen als trainee Business Advisory Finance bij ABN Amro. Momenteel komt er veel nieuwe regelgeving op de bank af met betrekking tot het aanleveren van allerlei financiële informatie. Hierdoor worden er voortdurend nieuwe projecten gestart om in kaart te brengen in hoeverre we de gevraagde data kunnen aanleveren en zo niet, wat er nodig is om dit te regelen. Wat wij doen is het regisseren van de opstartfase van deze projecten en advies geven over de juiste aanpak.
Tijdens mijn eerste weken ben ik meteen in het diepe gegooid met een tax accounting project. Doel was om te achterhalen wat de exacte business need was en de relevante partijen zoals IT aan te haken om de mogelijke oplossingsrichtingen te bespreken. Het leuke aan dit werk is dat ik veel schakel tussen verschillende stakeholders en zo veel afdelingen en processen leer kennen. Na verloop van tijd weet ik precies bij wie ik terecht kan voor bepaalde informatie. Het is daarnaast heel inspirerend om te zien hoe projecten heel snel kunnen gaan lopen als ik de juiste mensen samenbreng. Aangezien het vaak over zeer complexe materie gaat, is het een uitdaging snel inhoudelijk op de hoogte te zijn zodat ik de juiste mensen kan benaderen. Zeker in de eerste paar weken komt er zo veel nieuwe informatie op je af, maar ik weet zeker dat ik de komende tijd mijn financiële kennis sterk kan uitbreiden!”

Reviews Young Professional Programma
Wil je weten hoe ons Young Professionals Programma wordt beoordeeld? Lees de reviews.