Trainingsprogramma jaar 2

Tijdens het tweede jaar als Young Professional bij Solid Professionals neem je als young professional Finance & Risk ook deel aan verschillende trainingsavonden en sessies, die bij ons op kantoor in Utrecht worden gefaciliteerd.

Onderwerpen trainingsprogramma jaar 2:

1. MBTI – I: Inleiding in Myers-Briggs type indicator (MBTI), afname van MBTI test en bespreking van resultaten

2. Persoonlijk Leiderschap – I: Onderwerp: Veiligheid (‘Secure’)
Intro & Kennismaking, Ijsberg van McCelland, Ontdekken, Verkennen & Delen eigen ervaringen van veiligheid, Sociaal Constructionisme en verkenning eigen Comfortzone

3. Intervisie – I: Young Professionals delen hun persoonlijke ervaringen op de werkvloer met elkaar. Reflectie met gelijkgestemden helpt je verder in je persoonlijke ontwikkeling.

4. ‘The Stage is Yours’: De Young Professionals verzorgen zelf een training, waarbij voldoende begeleiding is en ruimte voor feedback.

5. Persoonlijk Leiderschap: Onderwerp: Kwetsbaarheid (= je base)
Kennismaking met het 5 G-schema (Gebeurtenis, Gedachte, Gevoel, Gedrag, Gevolg) , bewustwording van eigen rol (speler of toeschouwer?),  de drama- en winnaarsdriehoek en het halo- en horn-effect.

6. MBTI – II: Diverse casussen, rollenspellen. Verdere verdieping van MBTI gedachtegoed. Herkenning van MBTI types helpt professionals verder in hun persoonlijke ontwikkeling.

7. ‘The Stage is Yours’De Young Professionals verzorgen zelf een training, waarbij voldoende begeleiding is en ruimte voor feedback.

Wil je weten hoe de deelnemers van dit programma denken over de trainingen?
Lees dan hier de ervaringen van deelnemers van ons Young Professional Programma

Terug naar trainingsprogramma jaar 1
Terug naar Trainings- en opleidingsprogramma